• Trafik Kazası Danışma
  • Trafik Kazası Danışma

Tek Taraflı ve Tam Kusurlu Trafik Kazaları Tazminatı

Tek taraflı kazada yaralanan kişi tazminat alamaz. Tek taraflı kazada ölenin yakınları tazminat alabilir. Bu hususla ilgili içtihatlar değişebilmektedir. Şu an için alınmaktadır. Ancak sigorta şirketleri bu konulardaki vatandaş müracaatlarını olumsuz karşılamakta ve ödeme yapmamaktadırlar. Bu nedenle de tecrübe ve uzmanlık bu durumlarda daha da önemlidir.

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 92/b maddesinde işleten ve sürücü yakınlarının “mallarına gelen zararları” sigorta kapsamı dışında bırakılmış ancak kanunda “can zararları” sigorta kapsamı içinde bırakılmıştır.

Öte yandan işleten veya sürücünün tek taraflı ve tam kusurlu kazalarında işleten veya sürücü yakınlarının bedensel zararları ve/veya (sürücüsü ölmüşse) destekten yoksun kalma tazminatları da sigorta kapsamı dâhilindedir. Zira bu hallerde sigortadan tazminat talep edecek kişi veya kişiler sigorta şirketi karşısında 3. kişi durumundadırlar. Trafik kazası sonucu yaralanan, sakat kalan sürücü yakınının zararı kendi zararı konumunda olduğu için 1. derece akraba anne, baba, eş ve çocuk tazminat alabilirler sigorta şirketinden fakat buda belirli süreçler içerisinde olmaktadır Trafik kazası avukatı ile danışmanızda fayda var.